Kuaza
       
ARA
giris
ATATÜRK’ÜN HEYKEL VE HEYKELLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ FİKİRLERİ!
ATATÜRK’ÜN HEYKEL VE HEYKELLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ FİKİRLERİ!

Dünyaca ünlü heykeltıraşımız Mehmet Aksoy’un büyük bir emek vererek  meydana getirdiği İnsanlık Anıtı Heykeli ile ilgili tartışmalar hepiniz tarafından bilinmektedir.Başbakan Erdoğan’ın Kars ziyareti sırasında  kalabalığa karşı neredeyse  “ümmet-i Muhammet yıkın şu putu” havası içinde yaptığı şikayet konuşmasının etkileri hala sürmektedir.Bir başbakan böyle fütursuz bir konuşma yapabilir mi yapmaya hakkı var mı bunlar tartışıldı konuşuldu.Kars Belediye Meclisi’nin Akp ve Chp’li üyeleri başbakanımızın öfkesini emir telakki ederek bu anıtın yıkılması kararını aldılar! Ve sadece 4 üye buna “hayır” oyu kullandı.

Tüm bunlara hiç girmek istemiyorum.Sizlere arşivlerden Mustafa Kemal’in 22 Ocak 1923 Pazartesi günü Bursa’da Şark Sineması’nda halkla yaptığı sohbette değindiği “heykel” konulu bölümü  sunmak istiyorum.Faydalı olacaktır kanısındayım.

…. .

İlk söz söyleyen arkadaşımız abidelerden bahsettiler ve buna dair görüşümün ne olduğunu anlamak arzusunda bulundular.Efendiler! Zannediyorum ki o arkadaşımızın abideden maksadı heykeldir.Dünyada ileri,gelişmiş ve medeni olmak isteyen ve buna kati karar vermiş olan her millet mutlaka heykel yapar,heykeltıraş yetiştirir.Heykelin yapılması ,muhafaza edilmesi dine aykırıdır diyenler,ne şer’i hükümleri ne de dinin hakiki felsefesini incelemiş değillerdir!

Efendiler! Cenabı Peygamber’in İslam dinini tesis ettiği günden bugüne kadar bin üç yüz sene geçmiştir.Cenabı Peygamber,Allah’ın emirlerini tebliğ ederken muhataplarının her  birinin cebinde,koynunda,kalbinde,vicdanında putlar vardı.Bu insanları doğru yola getirmek için evvela o tapmaya değer olmayan taş parçalarını onların ceplerinden,sonra da kafalarından çıkarmak mecburiyetinde idi.Bu sebeple o zaman heykeller yasak olabilirdi.Fakat İslamın hakikatleri,onu kabul edenler tarafından tamamen anlaşıldıktan,vicdani kanaat husul bulduktan ve bu kanaat kuvvetli tarihi hadiseler ile teyit olunduktan sonra hala birtakım insanların, aydın insanların taş parçalarına,heykellere tapacağını zannetmek,farz etmek, islama hakaret anlamına gelmektedir!(alkışlar)

Her halde ileri milletimiz,medeni kabiliyetli milletimiz,ilerlemenin  şekillerinden biri olan heykeltıraşlığı azami mertebede ilerletecek ve memleketimizin her köşesi ecdadımızın ve bundan sonra yetişecek kıymetli evlatlarımızın hatırlarını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir!(alkışlar)

Esasen memleketimizde heykel yok değildir.Sivas’tan Erzurum’a  giderken yol üzerinde gayet güzel bir heykele tesadüf edersiniz.Sonra Mısırlılar İslam değil midir?İslamiyet sadece Anadolu’nun içindeki Türklere mahsus bir şey midir?Seyahat edenler bilir ki Mısır’da pek çok heykel vardır ve dini hassasiyetin bu heykellerin korunmasında hiçbir karşı durumu yoktur!(alkışlar)

Efendiler!Milletimizin kuvvetli iki şeyi vardır: Dili ve dini..Hiçbir kuvvet,hiçbir tesir,hiçbir tahakküm ve istibdat,milletimizin bu iki faziletini kalp ve vicdandan söküp alamamıştır ve alamaz.Heykel yapmak ve onu korumak  milletimizin dini akidelerinde bir eksilik vücuda getirsin,işte buna imkan yoktur! Hissiyatını,inceliğini,ruhunu yüceltmek için yapılması lazım gelen şeylerde tembellik eden millet,medeni icaplara tamamıyla girişmiyor demektir.Resim yapmayan,heykel yapmayan,güzel sanatlardan anlamayan bir milletin noksanı var demektir.Böyle bir milletin ilerleme yolunda yeri yoktur!Halbuki Türk milleti bütün fıtri vasıflarıyla en medeni,en gelişmiş bir millet olmaya layıktır ve olacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk

…..

*Hakimiyet-i Milliye (25 Ocak 1923) no:722 s.1-2

 

*Milliyet – Siirt Mebusu Mahmut (29 Ocak-7 Şubat 1930) no:1425 -1434

 

*Tevhid-i Efkar (25 Ocak 1923) no:586-3614

 

*Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri İzmir yollarında! Başkumandan Hazretleri’nin Muhtelif  Mahallerde İrad  Buyurdukları Nutuklar ve Hasbihaller. – Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi Neşriyatı,İstihbarat Matbaası Ankara 1923 s.31,42

İsmail Sürücüoğlu/Düşeyazanlar

Yorum YapANASAYFA | GÜNCEL | SPOR | MÜZİK | EĞİTİM | FOTO GALERİ | VİDEO İZLE | SİNEMA | DÜNYA | REKLAM VER | İLETİŞİM
guncelportal.blogspot.com | www.erolkara.com|www.e-blogu.blogspot.com.tr